Geology Study Offer for Year 2022/23

We offer quality training with lots of practical and field work from the first year Apply now to study Basic Certificate and or Ordinary Diploma in Exploration and Mining Geology OR Petroleum Geology at Earth Sciences Institute of Shinyanga (ESIS) for the academic...

Ofa: Masomo ya Madini na Gesi kwa 2022/23

Pata mafunzo bora kabisa kwa vitendo. Wahi nafasi sasa ili kusomea cheti na au diploma kwenye utafutaji na uchimbaji wa madini pamoja na Utafutaji wa Mafuta na Gesi kupitia Earth Sciences Institute of Shinyanga (ESIS) kwa msimu wa 2023 unaoanza mwezi wa kumi.