Ofa: Masomo ya Madini na Gesi kwa 2024/25

Tunatoa mafunzo bora kabisa kwa vitendo kuanzia mwaka wa kwanza. Wahi nafasi sasa ili kusomea cheti na au diploma kwenye utafutaji na uchimbaji wa madini pamoja na Utafutaji wa Mafuta na Gesi kwenye Chuo chako pendwa cha Earth Sciences Institute of Shinyanga (ESIS)...

Geology Study Offer for Year 2024/25

We offer quality training with lots of practical and field work from the first year Apply now to study Basic Certificate and or Ordinary Diploma in Exploration and Mining Geology OR Petroleum Geology at Earth Sciences Institute of Shinyanga (ESIS) for the academic...

Pin It on Pinterest